Tình trạng ô nhiễm môi trường

Môi trường thế giới hiện nay đang ở 3 cấp độ báo động. Đó là ô nhiễm nguồn đất, ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm không khí. Mà nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chính là do con người chúng ta gây ra. 

Với cuộc sống con người chúng ta  hiện nay càng ngày càng phát triển,hiện đại hóa, cuộc sống con người dược nâng cao. Vì vậy con người chúng ta đã sử dụng dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách vô ý thức và vô cùng lãng phí. Dẫn đến việc ô nhiễm môi trường. 

1; Ô nhiễm nguồn đất. 

Nguyên nhân chính là do con người chúng ta quy hoạch đất để xây dựng các nhà máy sản xuất,các nhà xí nghiệp và các khu chung cư để phục vụ cho nhu cầu lợi ích của cá nhân mỗi con người chúng ta. Khi các nhà máy, các nhà xí nghiệp và các công trình được hình thành thì cũng là lúc các rác thải kèm theo và được thải ra một cách vvô ý thức,vô trách nhiệm dẫn đến việc ô nhiễm nguồn đất nghiêm trọng mà khi chúng ta nhận ra thì đã quá muộn. 

2; Ô nhiễm nguồn nước. 

Con người đã sử dụng nguồn tài nguyên quý giá  này để tạo nên những nhà máy thủy điện,với mục đích góp phần phát triển và nâng cao đời sống của con người. Nhưng trái lại,một số cá nhân,tổ chức vỏ ý thức đã có suy nghĩ vô tư xem nguồn nước là nơi xả rác thải từ các nhà máy sản xuất và các xí nghiệp lớn. Người dân thì vỏ ý thức,lợi dụng nguồn nước là nơi xả rác bừa bãi làm cho nguồn nước bị ô nhiễm một cách trầm trọng làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của con mình và cũng gây nguy hại đến đời sống của các sinh vật ở dưới nước.

3;  Ô nhiễm không khí.

Với xã hội hiện nay với số lượng phương tiện giao thông đi lại như xe máy,ôtô ngày càng nhiều,đã vô tình thải ra môi trường một lượng khí độc. Dẫn đến việc làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người và các loại sinh vật sống khác. Ngay cả bầu khí quyển cũng bị ảnh hưởng,không những thế mà các nhà máy sản xuất,các nhà xí nghiệp cũng thải ra một lượng khí độc khiến cho không khí càng ngày càng trở nên độc hại hơn. 

 Vì vậy chúng ta cần phải tuyên truyền tới mọi người xung quanh và toàn thế giới con người trong xã hội, để truyền đạt thông tin về việc bảo vệ môi trường, giúp con người có ý thức hơn về việc giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp. 

  Và tích cực bảo vệ môi trường sống của chúng ta bằng cách trồng cây xanh,vệ sinh nhà cửa, đường phố,sông ngòi, cống rãnh, biển khơi….thu gom rác thải và xử lý một cách thiết thực có hiệu quả hợp vệ sinh nhất mà không phát sinh ra các ảnh hưởng khác có liên quan

Related Posts

Add Comment