Tìm hiểu về đời sống xã hội

Như mọi người hiểu xã hội là : Hình thức sinh hoạt chung có tổ chức của loài người, được bảo đảm, tồn tại bằng pháp luật, đông đảo những người sống cùng một thời, lao động vì lợi ích xã hội, tập hợp những người có cùng địa vị. Xã hội được chia ra nhiều nghĩa và nhiều bộ phận như: xã hội chủ nghĩa, cải tạo xã hội, quy luật phát triển của xã hội, dư luận xã hội, tệ nạn xã hội, bị xã hội chê cười, xã hội thượng lưu, phân chia đẳng cấp xã hội. Mỗi thứ xã hội đó đều có ý nghĩa khác nhau và đều hiện diện trong xã hội chung.

Xã hội chủ nghĩa có nghĩa là xã hội  đất nước làm và nghe theo đất nước. Cải tạo xã hội nghĩa là cải tạo lại bộ máy , cải tạo lại hình thức sinh hoạt chung của con người để tạo ra xã hội mới phát triển và giàu đẹp hơn. Quy luật phát triển của xã hội nghĩa là cái gì, thứ gì, sự việc gì vốn nó như nào thì sau nó vẫn phát triên như thế và sẽ phát triển theo chu kì và theo quy luật vốn có. Dư luận xã hội nghĩa là những lời đồn thổi những lời nới bóng gió, những lời nói không có căn cứ chúng ta không nên tin và nghe khi chưa tìm hiểu hay chưa biết.

Tệ nạn xã hội nghĩa là những thói quen, những thành phần xấu, những hoạt động bất chính, những hình thức vui chơi giải trí không lành mạnh có ảnh hưởng rất xấu đối với con người và xã hội. Bị xã hội cười chê nghĩa là khi bạn làm hoặc mắc phải vấn đề gì xấu hoặc sai trái mọi người nhìn bạn, nói xấu bạn, xa lánh và xỉ nhục bạn. Xã hội thượng lưu nghĩa là xã hội của những người có tiền. Cuộc sống của họ tương đồng và chơi hay giao lưu với nhau. Còn phân chia đẳng cấp xax hội nghĩa là phân chia kẻ giàu người nghèo, phân chia người có quyền thế quan chức và dân thường. Tất cả đều có chung trong xã hội.

Related Posts

Tags:

Add Comment